BTC Đất Sen Hồng – Đồng Tháp 2022 xin trân trọng cảm ơn tất cả quý Vận động viên và Mộng Yến Hotel đã quyên góp vào quỹ Operation Smile vì nụ cười trẻ em khiếm khuyết tại tỉnh Đồng Tháp với số tiền 132.250.000 VND (trong đó bao gồm 10.000.000 từ Hotel Mộng Yến)

Không chỉ chạy bộ để mang lại sức khoẻ, tinh thần thể thao của quý vận động viên đã truyền cảm hứng rất nhiều cho xã hội và thể hiện được trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi bước chân chạy của quý Vận động viên là sự góp sức để giúp cho các trẻ em khiếm khuyết có cơ hội có được 1 nụ cười rạng rỡ hơn. Một lần nữa, xin được chân thành cảm ơn tất cả mọi người.

Trân trọng.

—–

The Organizing Committee of Dat Sen Hong – Dong Thap 2022 would like to thank Athletes and Mong Yen Hotel for your donation to Operation Smile for the smiles of children with disabilities in Dong Thap province with the amount of 132,250,000 VND (including 10,000,000 VND from Mong Yen Hotel).

Not only running to bring health, the sportsmanship of your athletes has inspired a lot for society and shown responsibility to the community. Every running step of the athletes is a contribution to help children with disabilities have the opportunity to have a brighter smile. Once again, a big thank you to everyone.

Best regards.