𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟏: Kí xác thực online để nhận mã QR (Nội dung bao gồm Ký miễn trừ trách nhiệm / Thực hiện Uỷ quyền) tại nhà hoặc trực tiếp ở khu Expo.

𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟐 : Scan mã QR code (được gửi về email cá nhân VĐV) và kiểm tra xác nhận lại thông tin cá nhân lần cuối.

𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟑: Nhận BIB và bộ Racekit

⏰Thời gian: 9h00 – 19h00 ngày 26/11/2022

📍 Địa điểm: Khu Expo Quảng trường Văn Miếu – TP Cao Lãnh

⚡️ Lưu ý: BTC chỉ hỗ trợ xử lí các thủ tục trong thời gian Check in trên. Vận động viên lưu ý sắp xếp thời gian để nhận BIB và racekit trong khung giờ trên.

(*) Mã QR chỉ được gửi cho duy nhất Vận động viên chính chủ và mỗi Vận động viên có trách nhiệm quản lí, bảo mật mã QR của mình. Nếu có bất kì vấn đề gì BTC sẽ không chịu trách nhiệm.

(*) Trường hợp Vận động viên gửi mã QR code cho người được uỷ quyền nhận thay, BTC sẽ tiến hành kiểm tra thông tin của người được uỷ quyền và nhận BIB, Racekit.