QUY TRÌNH KÝ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM – KÝ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ

𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟏: Kiểm tra email unique link của bạn hoặc truy cập hệ thống ký miễn trừ trách nhiệm điện tử tại ewaiver.actiup.net

𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟐 : Kiểm tra thông tin đăng ký

𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟑: Thực hiện định danh điện tử (eKYC)

– Chụp ảnh mặt trước CMND/CCCD hoặc trang chính Hộ chiếu của bạn

– Chụp ảnh chân dung của bạn

𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟒: Thực hiện ký xác nhận điện tử Ewaiver

𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟓: Vui lòng sử dụng mã QR Code vừa nhận được để nhận race kit.

——

“Thông tin bạn cung cấp sẽ được bảo mật. Sau khi quá trình ký xác thực điện tử hoàn tất, tất cả dữ liệu sẽ được mã hóa và KHÔNG được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.”

——

𝐌𝐚𝐢𝐥 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐜𝐤-𝐢𝐧 sẽ được gửi cho Vận động viên vào 𝟏𝟕𝐡𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟗/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐.

Mail có đính kèm link và thao tác thực hiện quy trình kí EWaiver

(*) Trường hợp không nhận/ tìm được mail thông báo/ hướng dẫn thực hiện, VĐV có thể vào trực tiếp Website cổng vé Actiup -> chọn phần “Ký xác thực điện tử”.

(*) Ngay sau khi check in online hoàn tất VĐV sẽ nhận được mail gồm QR CODE không bao gồm số BIB, số BIB khi ra khu vực expo quét mã xong, số BIB của VĐV sẽ được hiển thị.

-> Trường hợp không nhận/ tìm được mail VĐV có thể đăng nhập tài khoản đã đăng kí trên cổng để xem thông tin vé đã hoàn tất quy trình “Ký xác thực điện tử” của mình.

(*) VĐV muốn thực hiện uỷ quyền phải thực hiện thao tác như quy trình ký miễn trừ trách nhiệm trên và ở Bước 1: sẽ lựa chọn “Ủy quyền nhận thay”.

💥 Lưu ý: Vận động viên vui lòng check kỹ vì mail có thể rơi vào hòm thư spam/quảng cáo.

𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐡𝐚̣𝐧 𝐦𝐨̛̉ 𝐤𝐢́ 𝐄𝐖𝐚𝐢𝐯𝐞𝐫: 𝐓𝐮̛̀ 𝟏𝟕𝐡𝟎𝟎, 𝟏𝟗/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐 – 𝟏𝟓𝐡𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟓/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐.

👉 Link clip hướng dẫn thực hiện quy trình: XEM TẠI ĐÂY