Là nhà tài trợ kim cương, Masterise Group và các Masterisers đang hào hứng chuẩn bị hành trang tham gia mùa giải Marathon Đất Sen Hồng – Đồng Tháp lần đầu tiên được tổ chức tại Thành phố Cao Lãnh vào ngày 26-27/11 tới đây.

Masterise Group luôn chú trọng đến các hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động nâng cao sức khỏe của người dân nói chung và nhân viên nói riêng. Masterise Group đã chính thức khởi động chương trình dài hạn “Build a Better Future – Kiến tạo tương lai” vào tháng 4 năm nay, bao gồm nhiều sáng kiến tiên tiến và hành động thiết thực.

Tiếp nối chuỗi hoạt động vì cộng đồng những năm trước đó, “Build a Better Future” sẽ là bước tiến mới trong lộ trình phát triển bền vững của tập đoàn, mở ra hành trình với quy mô lớn và chiến lược bài bản hơn với mục tiêu mang đến những đóng góp tích cực cho một Việt Nam phát triển bền vững trong tương lai.