Với cự ly 42KM:

  • Xuất phát tại Tượng Bác Hồ – quảng trường TP Sa Đéc (TP Sa Đéc)
  • Kết thúc tại Quảng trường Văn Miếu (TP Cao Lãnh)

Với cự ly 21KM, 10KM, 5KM:

  • Xuất phát tại Quảng trường Văn Miếu (TP Cao Lãnh)
  • Kết thúc tại Quảng trường Văn Miếu (TP Cao Lãnh)

*Chi tiết sơ đồ đường chạy sẽ được cập nhật sau