⏰ Thời gian: 9h00 – 19h00 ngày 26/11/2022

📍 Địa điểm: Khu Expo Quảng trường Văn Miếu – TP Cao Lãnh

⚡️ Lưu ý: BTC chỉ hỗ trợ xử lí các thủ tục trong khung giờ trên. Vận động viên lưu ý sắp xếp thời gian để nhận BIB và racekit. Trường hợp đến trễ hoặc không nhận BIB & Racekit đúng thời gian, BTC sẽ không chịu trách nhiệm.