Lịch Trình

Lịch trình dự kiến (lịch trình cụ thể theo hình được đính kèm)

– Ngày 26/11/2022:

  • + Nhận bộ race – kit và hoàn thành thủ tục đăng ký thi đấu
  • + Thời gian: Từ 08 giờ đến 19 giờ

– Ngày 27/11/2022:

  • Thi đấu chính thức tại Tp. Cao Lãnh – Đồng Tháp
  • Lịch trình cụ thể theo hình được đính kèm