Hiện tại BTC đã bố trí khu vực trao đổi quần áo để vận động viên có thể tìm được size áo phù hợp hơn. Giờ đây, vận động viên có thể trao đổi với nhau để lựa chọn được size áo phù hợp! Các bước thực hiện như bên dưới ảnh.