⏰ Thời gian: ngày 27/11/2022

  • Bánh từ KDL Mỹ Phước Thành: 7h30 – khi hết bánh
  • Bánh từ Hồng Phát Bakery: 6h30 – khi hết bánh