* The number of tickets may sell out before the scheduled sale time

Super Early Bird: From 0:00 AM on September 29, 2022 with duration: 1 day - September 29, 2022 (LIMITED 500 TICKETS)

* The number of tickets may sell out before the scheduled sale time

Distance SUPER EARLY BIRD
20.09.22-21.09.22
EARLY BIRD
20.09.22-21.09.22
REGULAR
20.09.22-21.09.22
LATE
20.09.22-21.09.22
42 KM 400.000 500.000 600.000 1.000.000
21 KM 300.000 400.000 500.000 800.000
10 KM 300.000 300.000 400.000 500.000
5 KM 150.000 200.000 250.000 400.000

⚡Giai đoạn 30/9 - 14/10/2022

Clubs (in the proper condition - Conditions are attached below) registered during the period of September 30 - October 14, 2022 will receive a discount based on Early Bird ticket prices:

   🏁 Cự ly 42km: Giảm giá 25% (Giá sau giảm: 442.500)

   🏁 Cự ly 21km: Giảm giá 25% (Giá sau giảm: 367.500)

   🏁 Cự ly 10km: Giảm giá 30% (Giá sau giảm: 273.000)

   🏁 Cự ly 5km: Giảm giá 40% (Giá sau giảm: 174.000)

Payment due from September 30 to 23:59:59 on October 14, 2022.

If you do not make payment during this time, you will not receive the offer and will be charged according to the offer for the period October 15 - November 25, 2022 (See details of the offer in the next picture)

⚡ Giai đoạn 15/10 - 25/11/2022

From 0:00AM, October 15, 2022, the clubs (in the proper condition) register to participate, the offer will be calculated according to the NEW TICKETS and the CURRENT TICKET PERIOD (REGULAR / LATE):

   👉 Từ 10 – 20 runners: 10%

   👉 Từ 21 – 50 runners: 15%

   👉 Từ 51 – 100 runners: 20% (Quyền lợi In logo nhóm trên backdrop)

   👉 Từ 101 runners: 25% ( Quyền lợi In logo nhóm trên backdrop, Bài viết về nhóm trên fanpage, Backdrop nhóm riêng)

- LOGO'S CLUB NEED TO BE SENT TO contact@dongthapmarathon.com BEFORE NOVEMBER 20, 2022.

.

🎯 Điều kiện được công nhận là câu lạc bộ​

(This definition only applies to Marathon Dat Sen Hong – Dong Thap 2022)

+ Each club must have at least 20 official members (minimum 2 women)

+ Team clubs participating in our race must have at least 6 months of operation before the official opening of ticket sales (September 29, 2022) and regular club activities.

The team club participating in the race has to own an active communication channel (Facebook fanpage, Facebook Group, Instagram, ...)

Note: Each participating athlete can join in ONLY ONE team and ONLY ONE distance

Ưu đãi đăng ký theo nhóm (dự kiến) bắt đầu từ ngày 06.10.2022 tới 25.11.2022

Lưu ý: Ưu đãi áp dụng trên giá vé của từng giai đoạn đăng ký (Early Bird, Regular, Late)

Thể thức thi đấu nhóm

Tiến tới ngày hội quy tụ các CLB đội nhóm tham gia giải chạy, giao lưu và chia sẻ, Ban tổ chức Giải Marathon Đất Sen Hồng – Đồng Tháp 2022 mở rộng thi đấu nhóm cho các cự ly 21km và 42km với tên gọi: “Kỳ tài tranh đấu” 

🔥 Điều kiện đăng ký cho các nhóm/câu lạc bộ như sau:

– Mỗi CLB đội bắt buộc có từ 20 thành viên chính thức tham gia (tối thiểu có 2 nữ) 

– CLB đội nhóm tham gia giải phải có ít nhất 6 tháng hoạt động trước thời điểm mở bán vé chính thức (ngày 29/09/2022). 

– CLB đội nhóm tham gia giải có kênh thông tin truyền thông hoạt động (Facebook fanpage, Facebook Group, Instagram,…) và có hoạt động Sinh hoạt CLB đều đặn.

– Mỗi vận động viên tham gia chỉ được tham gia một đội nhóm duy nhất, một cự ly duy nhất.

🎉 Về kết quả:

Thành tích thi đấu của đội được tính theo kết quả trung bình cộng thời gian của 10 thành viên hoàn thành nhanh nhất, trong đó đảm đảo tối thiểu có 2 thành viên nữ.

🎁 Về khen thưởng: 

Nhóm Cự ly 21 km : 16.000.000 vnđ
Nhóm cự ly 42 km : 22.000.000 vnđ

LƯU Ý: THỜI GIAN ĐĂNG KÝ SUPER EARLY BIRD CHO NHÓM CLB KÉO DÀI 1 TUẦN: 29.09 – 05.10.2022