Ban Tổ Chức Marathon Đất Sen Hồng – Đồng Tháp 2022 cung cấp danh sách gợi ý địa điểm lưu trú tại thành phố Sa Đéc – tỉnh Đồng Tháp cho các vận động viên lựa chọn khi tham gia giải đấu.


Danh sách sẽ được BTC tiếp tục cập nhật