Quy định và điều lệ

Quy Định Và Điều Lệ I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích – Giải Marathon Đất Sen Hồng – Đồng Tháp 2023 Cúp Masterise Homes là hoạt động sự kiện du lịch và văn hóa thể thao, hướng đến duy trì tổ chức hàng năm để tuyên truyền, quảng bá du lịch, đặc biệt […]