Vận động viên khi tham gia giải marathon được cung cấp một bộ race-kit. Đây là bộ vật phẩm cần thiết hỗ trợ vận động viên trên đường chạy đồng thời là món quà kỉ niệm đánh dấu bước chân của các runner trên đường chạy Marathon Đất Sen Hồng – Đồng Tháp Cúp Masterise Homes 2023.

 • Thời gian nhận racekit

  Từ 08:30 đến 19:00 ngày 14/10/2023

 • Địa điểm

  Ban tổ chức sẽ phát Racekit & BIB tại khu Expo

Quy định nhận race kit:

 1. Tất cả vận động viên phải nhận gói chạy/ Race Kit bao gồm BIB – số báo danh, thiết bị đo thời gian và các dụng cụ khác hỗ trợ cho cuộc đua. Thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và các vật dụng được nhận đăng tải trên trang web chính thức của chương trình.
 2. VĐV phải cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh và email có chứa mã QR code (hoặc một dãy mã số assign bib) dưới dạng điện tử hoặc bản giấy khi đến nhận race-kit để xác thực người đăng ký và số BIB tương ứng.
 3. Cung cấp giấy ủy quyền đã được người ủy quyền ký sẵn (nếu nhận hộ).
 4. VĐV có trách nhiệm đảm bảo thiết bị đo thời gian gắn với số bib được đeo đúng cách trong suốt cuộc đua.
 5. VĐV sẽ không được nhận race-kit sau thời gian quy định. Ban Tổ chức (BTC) không giải quyết các trường hợp đến nhận race-kit sau thời gian quy định, đồng thời không chịu trách nhiệm cho mọi mất mát, hư hỏng hay thất lạc do vận động viên gây ra dưới bất kỳ hình thức nào. Để đảm bảo sự công bằng, BTC sẽ không kéo dài thời gian phát race-kit hoặc đảm bảo tất cả các vận động viên đều được nhận race-kit. Những vật dụng không được nhận trong thời gian trên sẽ do Ban Tổ chức toàn quyền xử lý. 

Gói Race-kit bao gồm: