Quy định & Điều kiện lập nhóm thi đấu

Quy định & Điều kiện lập nhóm: Số lượng thành viên trong nhóm tối thiểu 20 người. Mỗi người chỉ được tham gia một đội, một cự ly và phải đăng ký  BIB thành công trong giai đoạn từ 17/6/2023 (tức từ khi BTC mở cổng đăng kí) tới hết 23:59ph 17/9/2023. Trưởng nhóm và […]